Systemkrav: Microsoft .NET Framework 4.0
Pakk ut ImpleoWorkflowcfg.zip eller dobbelklikk på Setup Impleo Workflowcfg.msi
Du vil nå få opp følgende bilde (dersom ikke Microsoft .NET Framework 4.0 er installert blir du bedt om å installere dette):

Klikk på ”Next”

Skriv inn navn og organisasjon, og klikk på ”Next”

Klikk på ”Install” for å starte installasjonen

Du får nå opp et spørsmål om du vil tillate installasjonen av programmet. Klikk på ”Yes” for å tillate installasjonen av Impleo workflow configurator.

Klikk på ”Finish” knappen. Installasjonen er nå ferdig.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment