Et malprodukt er et produkt som har en mal som en bakgrunnsfil for produktet. Produktet kan være enkelt eller flersidig. Et malprodukt kan inneholde variabler som brukeren må fylle ut før produktet bestilles.

Oppbygging av malfiler
Impleo Web trenger tre forskjellige pdf-filer for å opprette et malprodukt. Filene som trengs for å opprette et malprodukt er en korrekturfil, en produksjonsfil og en variabelfil. Korrektur- og produksjonsfil inneholder alle de statiske elementene for produktet. Korrekturfilen brukes til korrekturlesing og visning på skjerm i ”Live preview” området, filen skal være lav oppløst og uten bleed og skjæremerker.

Produksjonsfilen brukes i produkusjon og skal være høyoppløst og inneholde bleed og skjæremerker hvis dette trengs.

Filene kan lages i omtrent alle program som kan opprette pdf-filer, men det anbefales ikke å generere filer fra Adobe Photoshop.

I malfilen som lages opprettes det to lag, et lag som kalles statisk og et som kalles variabler. I laget ”statisk” legges alle elementer som er statiske, og som ikke skal endres. I laget ”variabler” lages alle variablene produktet skal inneholde. Bildet til høyre er hentet fra InDesign.

Det variable laget kan inneholde, tekstvariabler, bildevariabler og/eller QRkodevariabler.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment