Når du skal teste eller feilsøke i Impleo Web er det alltid en fordel å være logget inn som den brukeren som til slutt skal bruke produktet du tester, eller den brukeren du feilsøker et problem på, for å være sikker på at man har tilgang til de samme filene og at man har de samme rettighetene.

Det er mulig å logge seg på løsningen som en annen bruker, uten å vite passordet til den brukeren du logger deg på som. Det gjør du ved å søke opp brukeren du ønsker å logge deg på som, og klikke på ikonet til høyre for passordfeltet.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment