Relaterte produkter gjør det mulig å gjøre brukeren oppmerksom på andre produkter som har en tilknyttning til produktet brukeren ser på. Det er ingen grense for hvor mange relaterte produkt et produkt kan ha.

Overskrift for relaterte produkter
Felt for registrering av overskriften for relaterte produkter. Overskriften kan være på 250 tegn.

Legg til relatert produkt
Søkefelt for å legge til et relatert produkt. Søk opp produktet som skal kobles opp som et relatert produkt og klikk på ”Legg til” knappen.

Eksisterende relaterte produkter
Eksisterende relaterte produkter viser en liste over de produktene som er koblet mot dette produktet.


Klikk på slett ikonet for å fjerne relasjonen til et produkt.

Legg til i ekstra kategorier
Søkefelt for å publisere produktet i andre kategorier. Søk opp tilleggskategorien produktet skal publiseres i og klikk på “Legg til” knappen.

Eksisterende ekstra kategorier
Eksisterende ekstra kategorier viser en liste over de kategoriene produktet er publisert i.


Klikk på slett ikonet for å fjerne publiseringen i en ekstra kategori.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment