Versjonsinformasjon
Viser hvilken versjon av Impleo Web som er installert.

Tilgjengelige tilleggsmoduler
Viser hvilke tilleggsmoduler som er installert.

Antall aktive sesjoner
Viser en oversikt over antall aktive sesjoner. Dette er sesjoner hvor bruker ikke har logget seg ut.

Logg ut alle aktive
Det er en mulighet for å logge ut alle aktive brukere. Når det klikkes på denne knappen vil alle brukere untatt den brukeren som klikker på knappen bli logget ut av løsningen.

Siste pålogging
Viser en oversikt over de siste påloggingene.

Siste produkt generert
Viser en oversikt over de siste genererte produktene.

Antall ordre (varelinjer i parentes)
Dette er en oversikt over bestilte ordre og varelinjer.

Antall tomme ordre
Dette er en oversikt over ordre som ikke er gjennomført, det er lagt produkter i handlekurven, men brukeren har aldri klikket på “Bekreft ordre”.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment