Ved å huke av valget Kontroller volum / varelager vises valgene for kontrollering av varelageret. Impleo Web vil nå følge med på transaksjonene til produktet, og gi tilbakemeldinger i henhold til de innstillingene som er gjort.
Tillat negativt varelager Dette gir bruker mulighet til å bestille selv om produktet ikke finnes på lager.

Grensenivå lager for varsel Varslingsgrense for lagerbeholdning. Når lagerbeholdningen for produktet er lavere enn denne verdien sendes det en e-post til lageransvarlig.

E-post lageransvarlig E-post adressen til lageransvarlig. Det er mulig å registrere flere e-postadresser, disse skal skiles med semikolon.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment