Det første man må gjøre er å finne frem til den kategorien man ønsker å legge produktet under. Eksisterer ikke kategorien fra før må denne legges til.

Hvordan dette gjøres er beskrevet i kapittelet Kategorier.

Produktet som opprettes skal være av typen sammensatt malprodukt.

Under valget “Presentasjon” er det to valg som ikke finnes på et vanlig malprodukt, “Skru av muligheten for å velge oppbygging/innhold” og “ Vis samlemal-oppsett i bunnen”.

Skru av muligheten for å velge oppbygging/innhold
Hvis man velger dette valget, er det ikke mulig å tilpasse produktet selv. Kunden vil da bare få tilgang til de valgene som er forhåndsvalgt under oppbygging av det sammensatteproduktet.

Vis samlemal-oppsettet i bunnen
Dette valget gjør at arkfanen med samlemaloppsetet vises i bunnen av siden, under eventuelle variabler på produktene.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment