Det finnes en rekke tillegsmoduler til Impleo Web som kan utvide grunnfuksjonaliteten til systemet.

Impleo Google Analytics
Denne tillegsmodulen utvider Impleo Web med muligheten for å knytte en Google Analytics sporingsID til løsningen. Med denne tilleggsmodulen er det mulig å få grundige rapporter om bruken av Impelo Web gjennom Google Analytics.

Google Analytics ID’en registreres i konfigurasjoner.

Impleo LDAP
Impleo LDAP modulen gjør det mulig for Impleo Web å gjøre oppslag mot LDAP. LDAP integrasjonen settes opp av systemleverandør.

Impleo Preflight
Impleo Preflight modulen gjøre det mulig å kjøre preflight på dokumenter som kundene laster opp til løsningen. Preflight må settes opp av systemleverandør.

Impleo OfficeConverter
Impleo OfficeConverter modulen gjør at spesialprodukter kan ta i mot Microsoft Office filer direkte. Uten denne tillegsmodulen vil spesialprodukter bare kunne ta i mot PDF, TIFF, PNG og JPG filer.

Impleo QR
Impleo QR modulen gjør det mulig å generere QR koder i Impleo Web. QR kodene genereres automatisk av løsningen.

Impleo Imaging

Impleo PDF-Edit

Impleo Payment (NETS)
Kortbetalingsmodul koblet mot NETS. Det kreves et eget abbonement hos NETS for at denne modulen skal fungere. Integrasjonen mot NETS settes opp av systemleverandør.

Impleo Payment(DIBS)
Kortbetalingsbodul koblet mot DIBS. Det kreves et eget abbonement hos DIBS for at denne modulen skal fungere. Integrasjonen mot DIBS settes opp av systemleverandør.

Impleo StockControl
Impleo StockControl, lagermodulen, hjelper deg med å holde oversikt over lagerbeholdningen til ulike produkt. Lagermodulen oppdaterer transaksjonene etterhvert som de blir gjennomført, i tillegg til at alle transakasjoner blir loggført. Lagermodulen er tilgjengelig på malbaserte produkter.

Impleo SMS
Impleo SMS modulen gjør det mulig å sende SMS meldinger fra systemet når det foretas en statusoppdatering på en ordre.

Impleo XPIF

Impleo Language

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment