Velg ”Farger” i arkfanen, og klikk deretter på ”+ Legg til farge”

FargeID
Felt for registrering av fargens id i Impleo Web, feltet fylles automatisk ut

Fargenavn
Felt for registrering av fargens navn.

Spotfarge
Felt for registrering av fargens spotfargenavn. CMYK verdiene for fargen må registreres selv om det registreres et spotfargenavn. CMYK fargen brukes til visning av fargen på skjerm.

Fargetype
Felt for registrering av faretype og farge verdiene. Fargen kan enten være en CMYK- eller RGB farge. Hvis RGB velges forsvinner muligheten for å legge inn en spotfarge, dette fordi en spotfarge krever en alternativ CMYK farge.

Hvor er denne fargen i bruk
Dette er en liste over de produktene hvor fargen brukes. En farge som er i bruk på et produkt kan ikke slettes.

Farge forhåndsvisning/eksempel
Når fargen er lagret vises det en forhåndsvisning av fargen. Det er også mulig å laste ned en pdf-fil for å teste fargen på printeren.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment