Når malfilen er ferdig lagd skal den eksporteres som tre forskjellige pdf-filer, korrekturfil, produksjonsfil og variabelfil. Korrektur- og produksjonsfil er de filene som er malgrunnlaget i Impleo Web, variabelfilen brukes til import av variabler.

Korrekturfil
Korrekturfilen er den filen som benyttes i ”Live preview” og som kunden kan lasten ned for å lese korrektur. Denne filen skal være så liten som mulig og lavoppløst. Filen skal ikke inneholde noen form for skjæremerker, bleed også videre. Det er viktig at filen tilsvarer det ferdige produktet. Skjæremerker er ofte bare forvirrende for en kunde.

Når du eksporterer korrekturfilen skal du bare eksportere innhold fra laget ”Statisk”.

Produksjonsfil
Produksjonsfilen er den filen som benyttes i produksjon. Filen skal være høyoppløst og inneholde alle de valgene som ønskes på en produksjonsfil f.eks skjæremerker, bleed osv.

Når du eksporterer produksjonsfilen skal du bare eksportere innhold fra laget ”Statisk”.

Variabelfil
Variabelfilen er den filen som benyttes for import av variabler. Filen skal eksporteres med nøyaktig de samme innstillingene som produksjonsfilen.

Når du eksporterer variabelfilen skal du bare eksportere innhold fra laget ”Variabler”.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment