Det er også mulig å endre design på progresjonsbar’en som brukes i et skin. Progressbaren ligger i mappen ”progress” i hver språkmappe.

Man må benytte de samme filnavnene som på standardfilene.

Ved å registrere deg som bruker på Impleo Supportportal får du tilgang til designfilene for å kunne endre disse selv. I zip-filen ligger også standardfiler som er i bruk (https://impleo.zendesk.com/entries/21094587-Basisfiler-for-hjelp-til-skinning-av-Impleo-Web-).

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment