Denne er lik som på malprodukter. Da laster du opp en excel fil som det refereres til under pris og bestillingsvalget. Denne regner ut prisen i forhold til ant/stk du bestiller. Bestilles det 10 hefter av 10 sider, tas det ikke hensyn til sideantallet, men bare hvor mange eksemplarer som bestilles.

Excel filen skal inneholde en kolonne som heter “quantity” og en som heter “price”.

Veiledning for oppbygging av denne type prisfiler finnes i kapittelet Oppbygging av prisfil for malprodukter

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment