Products
The product section maintain information and settings regarding products and categories stored in Impleo Web. Impleo Web is delivered as an empty solution, and there is no predefined products or categories in the system. Impleo Web have three different product types: template products, special products and combined template products, these are each explained in their own chapters.

Customers
The customers section maintain information and settings regarding customers, departments and users.

Fonts
The Fonts section is Impleo Webs font library. Fonts used in variables by a product shall be registered and uploaded to fonts.

Colors
The Colors section is Impleo Webs color library.
Farger seksjonen er Impleo Web sitt fargebibliotek. Alle farber som brukes i variabler på et produkt skal være registrert her.

Produksjon
Produksjon seksjonen styrer oppsett som er knyttet mot produksjon. I denne seksjonen finnes valg for å styre statusnivåer, bestillingsintervaller, utskytning og E-post.

Andre innstillinger
Andre innstillinger seksjonen styrer oppsett som for konfigurasjoner, skins og land. Seksjonen inneholder også statistikk, en link til forsiden og en logout link.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment