Klikk på “Oppbygging” for å få fram valgene for koblingen mot malprodukter og spesialprodukter.
I den øverste nedtrekksmenyen menyen finnes alle malproduktene som er registrert i Impleo web. Tilsvarende finnes alle spesialprodukter i den nederste nedtrekksmenyen. Det er mulig å søke i dropdown menyene for å begrense produktene som vises. I likhet med andre nedtrekksmenyer i Impleo web er det bare de ti første produktene som vises i nedtrekksmenyen. Ved å klikke på “Items” nederst i nedtrekksmenyen utvides visningen i dropdown menyen med ti valg pr klikk.

Produktet som skal kobles til det sammensatte malporduktet velges fra en av nedtrekksmeneyne. Koblingen mot det sammensatte malproduktet gjøres ved å klikke på “legg til” ikonet til høyre for nedtrekksmenyen. Hvis produktet skal være forhåndsvalgt hukes det av i valget “Forhåndsvalgt”.

En produktgruppe kan inneholde både malprodukter og spesialprodukter. Det er også mulig at flere produkter er forhåndsvalgt.

Bildet til høyre viser et mulig samlemal oppsett, sett fra kunden sin side.

I samlemal oppsettet har kunden mulighet til å velge de forskjellige produktene som finnes i de forskjellige gruppene.

Det er mulig å velge et produkt flere ganger, og kunden kan på denne måten bygge opp sitt produkt.

Kunden drar tilgjengelige produkter fra listen “Tilgjengelige dokumenter” over til “Valgte dokumenter” for å legge bygge opp produktet sitt.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment