Det er mulig å teste et nytt skin ved å klikke på ”test skin” ikonet tilhøyre for skin navnet.

Impleo Web vil da åpne siden ”Min profil” og vise den med det nye skinet.Egne knapper i et skin
Det er også mulig å endre knappene som brukes i et skin. Knappene ligger i mappen ”btn” i hver språkmappe.

Man må benytte de samme filnavnene som på standardfilene. Hver knapp finnes i to versjoner. En standardversjon og en hvor musa peker på knappen.

Ved å registrere deg som bruker på Impleo Supportportal får du tilgang til designfilene for å kunne gjøre endringer selv. Her ligger designfilene for alle knappene, samt alle standardfiler som er i bruk (https://impleo.zendesk.com/entries/21094587-Basisfiler-for-hjelp-til-skinning-av-Impleo-Web-).

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment