Presentasjon inneholder instilinger og valg for hvordan produktet skal vises og ”oppføre” seg for kunden

Gi automatik fokus til felt ved feil data
Valg som styrer om en variabel i produktet automatisk skal bli gitt fokus hvis feltet ikke blir utfylt, feltet fylles ut med feil type data eller feltet fylles ut med data i feil format.

Skjul produktet
Valg om styrer om produktet skal være synlig for bruker eller ikke.

Tvungen utfylling av produktet
Valg som syter om produktet skal utfylles før det er mulig å bestille produktet.

Skru av mulighet for å tilpasse produktet
Valg som styrer om det skal være mulig å tilpasse produktet eller ikke. Når dette valget er skurdd på vil bestillingsprossessen hoppe over tilpassingsvisningen for bruker. Dette valget skrues om regel på for produkter som ligger i en kategori hvor visningen er satt til ”Kompakt / Webshop” eller ”Kompakt/Downlod”

Tillat lagre data
Valg som styrer om bruker skal få lov til å lagre data, og hente disse opp igjen en annen gang brukeren logger inn. Dataene blir lagret i ”Min profil”

Fjern ”les korrektur”
Valg som styrer om ”les korrektur” knappen skal vises.

Vis ”les korrektur” også i liste-/webshopvisning
Valg om styrer om ”les korrektur” kanppen også skal vises i liste-/webshopvisning. ”Les korrektur” knappen vil vises under ”legg i handlekurv” knappen.

Utvid/vis alltid hjelpeteksten
Valg som styer om hjelpeteksten skal utvides og vises for bruker. Standard oppsett i Impleo Web er at bruker må klikke på ”utvid hjelpetekst” ikonet for å få se hjelpeteksten, dette valget gjør at hjelpeteksten alltid vises for bruker.

”Live Preview” er tilgjengelig for produktet
Valg som styrer om ”Live Preview” skal være tilgjengelig for produktet. Når ”Live Preview” er aktivert vil produktet oppdateres etter hvert som brukeren fyller ut opplysninger i de variable feltene på produktet. For at ”Live Preview” skal fungere for en bruker må brukeren ha rettighet til at ”Live Preview” skal vises. Hvis ”Live Preview” ikke er aktivert på produktet må brukern klikke på ”Oppdater” knappen for at forhåndsvisningen av produktet skal oppdateres.

Hjelpetekst
Felt for registrering av produktets hjelpetekst. Hjelpetekst vises på tilpassnings siden for produktet. Hjelpeteksten er ment for å gi bruker en forklaring på hvordan produktet skal utfylles. Feltet aksepterer html koder.

Illustrasjons/bilde for produkt (liten)
Felt som viser produktets illustrasjon eller produkt bilde. Illustrasjon/bilde må være 250 piksler bred og 150 piksler høy. Hvis det ikke lastes opp noen illustrasjon eller bildet vil standard illustrasjonen brukes.

Last opp ny illustrasjon
Felt for opplasting av liten illustrasjon/bilde. Opplasting gjøres ved å klikke på ”Last opp fil” knappen og velge filen som skal lastes opp eller ved å dra filen som skal lastes opp til ”Last opp fil”.

Illustrasjon/bilde for produkt (stor)
Felt som viser produktets illustrasjon/bilde som vises ved ”mouse over” den lille illustrasjonen eller bildet. Hvis det ikke lastes opp en stor illustrasjon vil det ikke vises ved ”mouse over”. Det er ingen størrelses begrensning for stor illustrasjon.

Nyhetstekst / fritekst
Felt for registrering av nyhetstekst /fritekst for kategorien. Teksten kan formateres ved bruk av html og stiles med css. Teksten kan brukes til å presentere nyhetstekst eller annen informasjon til brukeren. Nyhetsteksten vises for brukeren i et hvit felt under produktnavnet.

Det er mulig å legge til bilder i dette feltet. Det må lages en vanlig html kode for bilde visning for å vise et bilde. Bildene kan ligge i kundens-, avdelingens-, brukerens-, kategoriens, eller det globale filbibliotek.

Bibliotek Kode
Kundens filbibliotek <img src="Templates/Company_ID/filnavn">
Avdelingens filbibliotek <img src="Templates/Company_ID/Dep_ID/filnavn">
Brukerens filbibliotek <img src="Templates/Company_ID/Dep_ID/Usr_ID/filnavn">
Kategoriens filbibliotek <img src="Templates/Category_ID/filnavn">
Globalt filbibliotek <img src="Templates/Global/filnavn">

ID Byttes ut med id til kunde, avdeling og bruker.
Filnavn byttes ut med navnet på bildet du vil vise.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment