Filnavnene på bildefilene kan ikke endres med untak av logofilen og de bildefilene som kalles fra en css- eller html fil.

Ønskes det et annet logofilnavn en ”Impleo Web_logo.png”, ”default.png” eller ”default.jpg”, må det logofilnavnet som benyttes registreres i feltet ”Logofilnavn” i konfigurasjonen som skal benyttes for dette skinet. Når det brukes et annet logofilnavn enn standard må også standard logofil slettes før skinnet lastes opp.

”skin1_topheader.jpg” (toppheaderen) og ”webfront_1bg.jpg” (bakgrunnen for subheaderen på forsiden) er begge referert til i ”default.css”-filen og kan endres/tilpasses etter eget ønske.

”webfront_1.jpg”er et låst filnavn og er språkavhengig og ligger følgelig under språkkodekatalogen og i underkatalogen ‘img’.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment