Kategoriens filbibliotek inneholder alle filer knyttet til en kategori. Dette vil være mal filer for produktene i kategorien, det kan være prisfiler, bilder, grafiske element og filer for bruk i nedtrekksmenyer.

Last opp kaegorifil(er)
For å laste opp filer til kategorien klikker du på “Last opp fil” knappen for å starte dialogboksen for opplasting av filer. Det er også mulig å dra filene over i løsningen. Filene dras da over og slippes på “Last opp fil” knappen.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment