Klikk på ”Legg til ny” for å opprette de nye skinet. Skriv inn navn på skinet og klikk på ”Lagre” knappen.

Hvis du alerede har opprettet et skin, kan dette velges fra nedtrekksmenyen.

Muligheten for å laste opp en ny skinfil dukker nå opp. Velg den .zip-filen som inneholder ditt nye skin.

Det er nå viktig at det er skrevet inn nytt eller valgt et annet skin enn ”impleo2” slik at dette ikke overskrives. Isåfall må dette settes tilbake av Impleo eller din driftspartner på løsningen.

Zip-filen kan lastes opp på ved å klikke på ”Last opp fil” knappen også velge skin filen, eller ved å dra skin filen over til ”Last opp fil”

Filene blir da lastet over til Impelo Web og pakket ut.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment