Opprett et regneark som lagres med navnet ”price_delivery.xlsx”

Som kolonneoverskrifter skal det brukes ”quantity” og ”price”. Quantity er alltid 1, da det kun benyttes en fraktsats uavhengig av størrelse og tyngde på forsendelsen. Under ”price” registreres prisen for frakten. Arkfanen navngis med det ”varenummeret” som ønskes brukt for dette leveransealternativet.

price_delivery.xlsx kan legges i avdelingens, firmaets, eller globalt filbibliotek. Impleo leter etter filen i samme rekkefølge.
Det vil altså si at f.eks. en price_delivery.xlsx i avdelingens filbibliotek vil overstyre en price_delivery.xlsx som ligger i firmaets filbibliotek.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment