Etter å ha klikket på ”Legg til bruker” vises skjermbildet for brukerinstillinger.

BrukerID
Felt for ID nummeret til brukeren, dette feltet fylles automatisk ut av systemet når brukeren lagres.

Eksternt kontaktnummer

Fornavn
Felt for registrering av brukerens fornavn. Det er mulig å opprette en bruker uten å registrere fornavn, men brukeren vil da vises som et blankt felt i nedtreksmenyen, og vil være vanskelig å finne igjen når det skal gjøres endringer på brukeren.

Etternavn
Felt for registrering av brukerens etternavn.

Brukernavn
Felt for registrering av brukerens brukernavn. Et brukernavn må være unikt.

Passord
Felt for registering av passord.

Tving bruker til å bekrefte/endre passord
Ved å velge dette valget tvinges brukeren til å bekrefte eller endre passordet ved første pålogging etter at dette valget er skrudd på. Når brukeren logger på vil ”Min profil” være det første som vises etter innlogging.

Tittel
Felt for registrering av brukerens tittel.

Alternativ tittel
Felt for registrering av brukerens alternative tittel. Dette kan f.eks være en engelsk tittel.

E-post
Felt for registrering av brukerens e-post adresse. E-post adressen som registreres i dette feltet vil forhåndsutfylles i handlekurven. Det er også denne e-post adressen som brukes hvis brukeren klikker på ”glemt passord” linken på innloggingssiden til systemet.

Personlig hjemmeside
Felt for registrering av linken til brukerens personlige hjemmeside.

Instagram
Felt for registrering av brukerens instagram brukernavn.

Facebook
Felt for registrering av brukerens facebook side

Twitter
Felt for registrering av brukerens tiwtter navn

LinkedIn
Felt for registrering av brukerens linkedin navn.

Skype
Felt for registrering av brukerens skype kallenavn.

Telefon
Felt for registrering av brukerens direkte telefonnummer.

Faks
Felt for registrering av brukerens direkte faksnummer.

Mobil
Felt for registrering av brukerens mobilnummer.

Ekstra data1, Ekstra data 2 og Ekstra data 3
Felt for registrering av ekstra data.

Forhåndsutfyll personlig info i handlekurven.
Ved å velge dette valget vil personlig informasjon forhåndsutfylles i handlekurven. Dette valget er skrudd på som standard.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment