For å endre en konfigurasjon velger du den konfigurasjonen du skal endre fra nedtreksmenyen ”Konfigurasjoner”

Det konfigurasjonsnavnet i nedtreksmenyen som er merket med en * og uthevet er standardkonfigurasjonen for løsningen.

De forskjellige feltene er beskrevet i kapittelet ”Legg til ny konfigurasjon”Skins
Brukergrensesnittet i Impleo Web styres av skin, og et skin inneholder css-, html-, xml- og bildefiler.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment