Det er mange kunder som ønsker en oversikt på hva som er variabelt fra mailene som går ut til kunde.

Dette er en oversikt over alle variabler som kan legges inn. Det er viktig å være nøye med kodingen, da mailsystemer er sensitive for HTML.

Dette er de generelle variablene på ordrenivå og ikke spesifikke for ordrelinjer. Dette er informasjonen som brukes i ordrebekreftelsen + prosjektansvarlig-mailene.

Variabel Forklaring
$reflead$ ledetekst på referansefelt
$paymentinfo$ eventuel transaktionsID hvis onlinePayment
$totalprice$ total sum
$customrefs$ eventuelle kundereferanser definert
$idents$ eventuelle ordreidentifikatorer
$orderlines$ ordrelinier (vanlig informasjon – bygges av systemet)
$detailedorderlines$ ordrelinier (detaljeret – bygges av systemet)
$impleourl$ URL til ImpleoWeb
$maillogourl$ logo-URL til ImpleoWeb
$skinname$ navn på aktivt skin
$langcode$ Språkkode

*I tillegg: *

Variabel Forklaring
$orderid$ ordreID
$extorderid$ ekstern OrdreID
$orderdate$ ordredato
$companyname$ firmanavn
$extcompanyno$ kundenr
$departmentname$ afdelingsnavn
$extdepartmentno$ afdelingsnr
$deliverycompanyname$ leveringsfirmanavn
$deliveryadr$ leveringsadresse
$invoicecompanyname$ fakturafirmanavn
$invoiceadr$ fakturaadresse
$orderref$ ordrereference
$contactperson$ kontaktperson
$contactphone$ kontaktpersonens tlf
$contactemail$ kontaktpersonens mail
$deliverycontactperson$ kontaktperson leveranse (att:)
$deliverycontactphone$ kontaktpersonens tlf leveranse
$deliverycontactemail$ kontaktpersonens mail leveranse
$approver$ godkender
$fullname$ fullt navn
$username$ brugernavn
$deliverydate$ ønsket leveringsdato
$reqdeliverydate$ ønsket leveringsdato
$deliverymethod$ leveransealternativ
$deliverylocation$ leveringslokation
$invoiceref$ fakturareference
$trackinginfo$ trackingURL
$ordercomment$ ordrekommentar
$nowdate$ dato NÅ
$nowtime$ klokkeslett NÅ

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment