Mange har etterspurt muligheten for at en bestiller kan bestille for ulike avdelinger, og at fakturaen følger bestillingen og ikke bestiller.
Slik kan vi legge til en bestiller som sender ordren sin til riktig avdeling og at riktig avdeling betaler fakturaen for bestillingen.

Vi har løst det med å ha et firma med avdelinger som kan bestille slik de ønsker, kunde 1 bestiller for kunde 1 og får faktura.

Deretter har vi opprettet et likt firma med “tomme avdelinger”, altså et identisk for de som skal bestille for de ulike fakturastedene.
Brukeren vil da kunne bestille produkter for kunde 2 og sende produktene til korrekt sted, samt faktura. (Grunnen til at vi lager to firmaer er fordi firma 1 ikke skal se nedtrekksmenyen for faktura/kostnadssted i handlekurven)

På det firmaet som skal kunne bestille for de ulike stedene bruker vi referansefeltet på firmaet.

Den vil da lage en nedtrekksmeny i handlekurven

Feltene i Datakildene betyr at den skal finne avdelingens externalCustomerNo
Og Department name. Du kan bytte ut externalCustomerNo til noe som er relevant for å vite hvilket kostnadssted det er.
De viser til referansefelt på hvor fakturaen skal sendes.

*NB! Husk å ha kundenummer, hvis ikke vil ikke funksjonen fungere. *

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment