I Impleoweb skal alle brukere logges inn før de får se noen produkter. Ønsker man å gi tilgang til en ”åpen” webshop så er det mulig ved at det sendes med et brukernavn og passord i url’en til løsningen. Brukeren vil da ikke oppleve at de har logget inn i løsningen. Løsningen kan også settes opp slik at det genereres en bruker ved en eventuell ordre.

Når brukeren som skal brukes til denne typen innlogging opprettes er det to rettigheter som er viktige.

Rettigheten ”Kan se min profil” skal fjernes. Hvis denne rettigheten er på, er det mulig for andre som kommer inn i webshopen uten å logge inn å få tilgang til ordrehistorikk og adresser. Det er ikke hensiktsmessig på denne type bruker

Rettigheten ”Autogenerer ny bruker ved ordre” skal skrus på. Da oppnår man at når en bruker som er inne i webshopen og gjenomfører en ordre så vil de få en egen bruker. Den nye brukeren kan de da benytte neste gang de kommer til webshoppen, den nye brukeren vil også innheolde ordrehistorikken.

Brukernavn og passord i url
Brukernavnet og passordet til brukeren som brukes som en ”anonym” bruker sendes med i url’en til impleoweb på en av følgende måter.

Url rett til kategorioversikten: http://dinimpleourl/category.aspx?user=Username&pw=password
Url rett til et produkt: http://dinimpleourl/customize.aspx?tid=ProduktId&user=Username&pw=password

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment