Hvordan bruke avkrysningsboks
For at det skal fungere trenger du:
- En variabel for avkrysningsboksen
- En variabel for innholdet

Felt A = type variabel avkrysingsboks.
Under datakoblinger skriver du:
value:x


Felt B = Innhold på det som skal vises eller fjernes _(feltB settes som skjult under presentasjon) _

Med en standardverdi enten tekst eller filformat
Felt B har en visningsregel som ser slik ut

Dependson
Notempty eller empty
$Impleo_FeltA$

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment