Språkfilene til Impleo ligger tilgjengelig for redigering.

Standard er følgende språk støttet

 • Norsk
 • Dansk
 • Svensk
 • Tysk
 • Engelsk (US)
 • Engelsk (GB)
 • Polsk
 • Finsk

Redigere språkfiler
Filene ligger som redigerbare XML-filer, og inneholder beskrivelser for hver tekststreng. Ved redigering, fjernes de ID’er som ikke skal redigeres og kun de redigerte ID’ene legges opp igjen i systemet.
Det er to nivåer for plassering av språkfilene

 1. Skin
  Skin-mappen sjekkes først og viser evt. endrede IDer. Dette brukes dersom en redigering av tekst kun skal gjelde én spesifikk kunde eller en gruppe kunder som benytter samme skin. Filen legges i rotmappen i skin.
 2. Globalt filbibliotek
  Globalt filbibliotek vil gjelde for alle kunder i systemet, som ikke har overskrivende IDer i skin-mappen de er knyttet mot.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment