Etter å ha klikket på utskytning i menyen vises hovedvalgene for ”utskytning”. Det er mulig å endre en ”utskytning” ved å velge en tidligere registrert utskytning i nedtreksmenyen utskytninger. Det er mulig å legge til en ny utskytning ved å klikke på ”+ Legg til ny” knappen, og det er mulig å laste opp bakgrunnsfiler for en utskytning ved å klikke på ”+ Last opp fil(er)”.

Utskytning i Impleo Web fungerer på den måten at det kun er produksjonsfilen som blir utskutt. Ønskes det skjæremerker på den utskutte filen må det være skjæremerker på filen som brukes som input for utskytningen, dvs at produksjonsfilen på det produktet hvor det er valgt en utskytning må ha skjæremerker for at det skal være skjæremerker på den ferdige utskutte filen.

Det er ikke mulig å lage en utskytning på mer en to sider i Impleo Web.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment