Grupper kan inneholde firmaer, avdelinger og/eller brukere. Gruppene brukes til tilgangsrettigheter på kategorier, produkter og tilgang til skjermer i Q-Play.


Klikk på “+Legg til ny” for å legge til en ny gruppe.

ID
Felt som inneholder gruppens id. Id’en opprettes automatisk når en gruppe lagres.

Gruppenavn
Felt for registrering av gruppenavn.

Beskrivelse
Felt for registrering av gruppens beskrivelse.

Gruppen må lagres før det kan legges til firma, avdelinger eller brukere til gruppen. Firma, avdeling eller bruker legges til ved å søke de opp i de tilhørende søkbare dropdown menyene. Klikk på tilhørende “Legg til” knapp for å legge til valgt firma, avdeling eller bruker i gruppen.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment