Tilgangsrettigheter viser en liste over de produkttilgangene brukeren har. En bruker kan arve produkttilgang fra firma og avdeling. Tillgangsrettigheter kan også gis rett til en bruker.

Brukerens produkttilgang (arvet fra firma)
Viser en liste over de produkttilgangene som er arvet fra firma.

Brukerens produkttilgang(er)
Viser en liste over de produkttilgangene som er gitt direkte til brukeren.

Hent/kopier produkttilgang fra annen bruker
Det er mulig å kopiere tilgangsrettigheter fra en anne bruker. Dette gjøres ved å søke etter brukeren i nedtrekksmenyen, velge ønsket bruker og klikke på ”Kopier tillganger”.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment