Gruppering brukes for å samle en gruppe variabler. På denne måten er det mulig å trekke sammen variabler i et produkt. Ved bruk av gruppering kan man trekke sammen f.eks. variablene Telefon, Mobil, Direkte telefon og E-post slik at det ikke blir noen tomme linjer hvis en eller flere av variablene ikke utfylles.

Det er også mulig å bruke gruppering sammen med flytende possisjonering. I utgangspunktet kan det virke som om det er unødvendig med gruppering av flytende variabler i og med at en flytende variabel alltid vil legge seg under foregående variabel, og man vil tilsynelatende oppnå den samme effekten som ved gruppering.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment