Når et firma er opprettet, eller det er valgt et firma, er det mulig å opprette avdeling. Klikk på ”Legg til avdeling” for å starte opprettelsen av en ny avdeling.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment