Land inneholder en oversikt over de landene som er registrert i Impleo Web. De landene som er registrert her brukes i adresser.
Det er mulig å legge til land i løsningen, og velge hvilket land som skal være standard i løsningen, dvs at det landet er forhåndsvalgt i løsningen når det skal registreres en adresse.

Ved å klikke på “+ Legg til” er det mulig å legge til flere land.

LandID
LandID genereres automatisk når det registreres et nytt land.

Land (navn)
Felt for registrering av landets navn.

Ekstern landskode
Felt for registrering av ekstern landskode

ISO 3166-1 Alpha 3
Felt for registrering av landets ISO 3166-1 Alpha 3 kode.

Dette landet er standard for løsningen
Valg som styrer om landet skal være standard for løsningen.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment