Det er mulig å sjekke om et bestemt valg er valg i en nedtrekksmeny som bruker autolookup, dette gjøres ved å lage en ekstra skjult variabel som nedtrekksmenyen også fyller ut, f.eks obligatorisk. Datakoblingen til nedtrykksmenyen lages med autolookup på vanlig måte, men vi legger til utfylling av den skjulte variabelen “obligatorisk”.

autolookup
categoryXLS
file:Dropdown.xlsx
key:Valg
obligatorisk:$Impleo_obligatorisk$

Excel filen bygges opp på vanlig måte.

Variabelen “obligatorisk” har vi valgt at skal være skjult og obligatorisk.

Impleo Web vil nå sjekke om om variabelen “obligatorisk” er utfylt, hvis variabelen ikke er utfylt vil det ikke være mulig å bestille produktet.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment