Variabler inneholder muligheten for å laste opp, og importere en pdf fil som inneholder variablene til malproduktet.
Det er også herfra man åpner vinduet med instillinger for variablene og plasseringen for variablene til et malprodukt.

Klikk på ”Last opp fil” knappen for laste opp variabel filen med variabler, det er også mulig å dra filen over i ”Last opp ”importfil” for felter” området.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment