For å gjøre en bruker til produksjonsansvarlig må brukeren ha rettigheten ”Produksjonsrolle”
Start med å søke opp brukeren du vil gi denne rettigheten. Alle instillinger for en bruker finner du under seksjonen ”Kunder”.

Brukeren kan søkes opp på to måter. Du kan enten klikke deg fram til brukeren ved først å velge firamet brukeren tilhører, der etter avdelingen og til slutt velge brukeren. Hvis du ikke er sikker på hvilket firma eller avdeling brukeren tilhører kan du søke etter brukeren i søkefeltet for brukere. Når du har funnet brukeren du skal legge til som produksjonsansvarlig, velger du brukeren.

I brukerinstillingenen velger du ”Rettigheter” og legger til rettighetn ”Produksjonsrolle” og klikker på ”Lagre”knappen. Brukeren vil nå dukke opp i nedtreksmenyen ”Produksjonsansvarlig” under ”Arbeidsflyt/Produksjon” på produktinnstillingene for et produkt.

Er det flere personer som skal motta produksjonsvarselet på e-post, må det registreres flere e-post adresser på brukeren. De forskjellige e-post adressene skilles med ”;” eks ”stein@impleo.no;yngvar@impleo.no” (adressene skal registreres uten anførselstegn).

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment