Et sammensatt produkt er et produkt som består av to eller flere produkter. Det sammensatte produktet kan bestå av malbaserte produkter og spesialprodukter. Det er ingen begrensning i hvor mange produkter som kan kobles sammen til et sammensatt produkt.

Malene som er gjort tilgjengelig i et sammensatt produkt kan velges flere ganger av kunden, og kunden kan selv bestemme rekkefølgen på disse, innenfor visse betingelser.

Forberedelser
De firmaene/kunden som skal ha tilgang til et samensatt produkt må også ha tilgang til de forskjellige produktene det sammensatte produktet skal bestå av. Produktene som skal brukes behøver ikke å være synlige.
Det forenkler også administasjonen hvis alle produktene ligger i samme kategori, men dette er ikke et krav.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment