Klikk på ”+ Legg til ny” for å opprette et nytt produskjonsvarsel.

Etter å ha klikket på ”+ Legg til ny” vises ”Innstillinger for produksjonsvarsel”.


ProduksjonsmailID
Felt for registrering av produksjonsmailID. Feltet fylles ut automatisk av systemet.

Beskrivelse
Felt for registrering av en beskrivelse av produksjonsvarsels e-posten.

Malfil for e-post
Felt for registrering av filnavnet på malfilen for e-post. Filen lagres enten i skin eller i standardmappen for mail. Hvis filen skal lagres i standardmappen for mail må den sendes til systemleverandør for publisering. Det er kun filnavnet som skal registreres uavhengig om filen ligger i et skin eller på standard plassering. Impleo Web sjekker først i skinet som brukes og deretter på systemets standardplassering. Hvis malfilen ikke finnes på noen av de stedene vil det ikke bli sendt produksjonsvarsel.

Tittel / Subject
Felt for registrering av Tittel / Subject som skal brukes av e-posten

Legg ved produksjonsfielen
Felt som styrer om produksjonsfilen skal sendes med som vedlegg i e-posten.

Legg ved korrekturfilen
Felt som styrer om korrekturfilen skal sendes med som vedlegg i e-posten.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment