Det er ingen begrensning i antall leveransealternativer som kan registreres pr kunde. Leveransealternativene vises i en nedtreksmeny i handlekurven når det er registrert leveransealternativer.

Leveransealternativ kan inneholde en pris, prisen registres i en excel fil som lagres med navnet ”price_delivery.xlsx”. Excel filen lastes opp til kundens filbibliotek.

Det er ikke mulig å dele leveransealternativ mellom forskjellige kunder.

ID
Brukes for å bestemme rekkefølgen på leveransealternativene i nedtrekksmenyen. Verdien i dette feltet øker med en og fylles inn av systemet. Det er mulig å overstyre verdien som kommer fra systemet.

Tekst
Navnet på leveransealternativet.

Eksternt varenr
Varenummer for leveransealternativet. Dette er koblingen mot prisen i excel filen ”price_delivery.xlsx”. Varenummeret skal være likt med navnet på den arkfanen i excelfilen hvor prisen for dette leveransealternativet er registrert.

Bilde
Felt for registrering av ikon/bilde for leveransealternativet. Bildefilen lagres i skinet.

Beskrivelse
Felt for registrering av en beskrivelse for leveransealternativet.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment