For å endre instillinger og opplysninger for en kategori, må kategoiren velges fra nedtrekksmenyen ”Kategori”

For å finne enkelt fram til kategorien som skal endres, kan det søkes på kategori navnet og kategoriens alias i søkefeltet. Listen vil endre seg etterhvert som du skriver inn ditt søkekritereie i søkefeltet. Nedtreksmenyen viser de første ti treffene. Hvis din kategori ikke vises i listen kan du klikke på ”Items” i nedtreksmenyen, nedtrekksmenyen vil da utvides med ti nye kategorier.

Når du har funnet kategorien som skal endres klikker du på ønsket kategori.

Kategorien vil nå vises og du kan endre det du ønsker å endre.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment