Når skin er ferdig redigert, må alle filene komprimeres til en .zip fil før skinet kan lastes opp til serveren. Det er viktig å bevare samme mappe struktur som det var i filen som ble lastet ned.

I Windows markerer man alle filene og katalogene og høyreklikker og velger “Send to” og “Compressed (zipped) folder”

Filnavnet på selve .zip filen har ingen betydning.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment