Her kontrollerer du når produktet skal være tilgjengelig i Impleo Web, dvs i hvilket tidsrom produktet er synlig for bruker. Produktet kan være tilgjengelig fra en dato – til en dato – imellom to datoer eller alltid synlig.

Skal produktet være synlig fra og med en bestemt dato fyller du inn datoen produktet skal være synlig fra og med i feltet Tilgjengelig fra og med dato.

Skal produktet være synlig til en bestemt dato fyller du inn datoen produktet skal være synlig til i feltet Tilgjengelig frem til dato.

Skal produktet være synlig i en bestemt tidsperiode fyller du inn Tilgjengelig fra og med dato og Tilgjengelig frem til dato.

Skal produktet være synlig uten noen datobegrensning skal det ikke registreres noen datoer.

Ved å klikke på kalender ikonet til høyre for datofeltene får du opp en kalender hvor du kan velge den datoen du ønsker å registrere.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment