Standard produksjonsansvarlig

Felt for registreringing av standard produksjonsansvarlig for produktene i denne kategorien. Nedtrekksmenyen viser en liste over alle brukere som har rettigheten “Produksjonsrolle”.

Standard produksjonsvarsel
Felt for registrering av standard produksjonsvarsel for produktene i denne kategorien. Impleo Web leveres med tre forskjellige produksjonsvarsler:

  • Standard m/korrektur
  • Standard u/korrektur
  • Custom product

Standard m/korrektur og Standard u/korrektur skal brukes på malbaserte produkter, forskjellen på de to produksjonsvarslene er om korrektur vedlegges i e-posten som genereres av systemet. Custom product produksjonsvarselet skal brukes på spesialprodukter.

Erstatt eksisterende
Ved å klikke på “Erstatt eksisterende” knappen vil eksisterende produksjonsansvarlig og produksjonsvarsel på alle produktene i kategorien erstattes med det som er valgt i “Produksjonsansvarlig” og “Produksjonsvarsel”

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment