For å endre intillingene på en utskytning, velges den utskytningen det skal gjøres endringer på fra nedtrekksmenyen. Etter at endringene er foretatt, må utskytningen lagres for at endringene skal tre i kraft.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment