Datakoblinger inneholder to valg, ”Jeg vil koble til ”interne” data”, og ”Jeg vil koble til ”eksterne” data”.

Jeg vil koble mot ”interne” data

Valget ”Jeg vil koble til ”interne” data” gjør det mulig å hente verdier fra alle de forskjellige feltene som er koblet mot den innloggede brukeren. Dette gjør det mulig å hente ut alt fra firmanavnet brukeren er koblet mot til brukernavnet brukeren har. Ved å velge kobling mot interne data vil variabelen bli forhåndsutfylt med det som er lagret i feltet variablen kobles mot.

Jeg vil koble mot ”eksterne” data

Ved hjelp av koding er det mulig å koble variabler i et malprodukt mot ”eksterne” data som, andre variabler i malen, excel- og CSV filer eller manuelt intastede data.

Koder i ”eksterne” data

Kode Beskrivelse
postconcat Brukes for å koble verdier fra flere variabler sammen i en variabel.
preconcat Brukes for å koble verdier fra flere variabler sammen i en variabel.
autolookup Brukes for å lage en nedtrekksmeny fra en excel- eller CSV fil. Denne fuksjonen gjør det mulig å registrere verdier i flere andre variabler basert på det som velges i nedtrekksmenyen.
initlookup Brukes for å hente verdier fra en excel- eller CSV fil initielt når en bruker åpner produktet.
list Brukes for å lage en nedtrekksmeny, denne nedtrekksmenyen kan ikke registrere verdier i andre variabler.
Calloff-fromlist Brukes for å hente en verdi fra en fil, f.eks ISBN nummer, Riktig verdi hentes når produksjonsfilen genereres. Verdien hentes fra bunnen av listen.
Increase_fromfile Brukes for å generere økende nummer, f.eks rapportnummer. Riktig verdi hentes når produksjonsfilen genereres. Kan hentes fra company, department eller category. Eks:
increase_fromfile
company
file:nummer.txt
getvalue Brukes for å hente en verdi fra en annen variabel.
calc Brukes for å kalkulere et regnestykke. Se eksempel
ka71 Brukes for betalingsidentifisering spesifisert av NETS. “Se eksempel

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment