Søk opp fargen som skal endres og velg den i nedtreksmenyen.

Det er nå mulig å endre instillingene for fargen. Alle endringer må lagres før de trer i kraft.

Hvor er denne fargen i bruk
Dette er en liste over de produktene hvor fargen brukes. En farge som er i bruk på et produkt kan ikke slettes. Det er mulig å gå direkte til produktet hvor fargen er i bruk, ved å klikke på ikonet til venstre for produktnavnet hvor fargen er i bruk.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment