Søk opp fargen som skal endres og velg den i nedtreksmenyen.

Det er nå mulig å endre instillingene for fargen. Alle endringer må lagres før de trer i kraft.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment