Ved å opprette en variabel med navnet $pricefilename$ er det mulig å bruke flere prisfiler på samme produkt. Denne variabelen har samme egenskaper som vanlige variabler.

I eksempelet under styres prisen av valget som gjøres i type. Produktet inneholder også en skjult variabel, “$pricefilename$” som oppdateres ut i fra hvilket valg som velges i “Type”.

Variabelen Type
Type er en variabel av typen nedtreksmeny/dropdown meny, og har følgende datakobling

list
Uten logo
Med logo

Det er selvsagt også mulig å lage datakoblingen med autolookup.

Variabelen $pricefilename$
$pricefilename$ er en skjult variabel av typen tekstfelt på en linje og inneholder følgende datakobling.

postconcat

Pris_$Impleo_Type$.xlsx

Dette gjør at Impleoweb velger enten prisfilen “Pris_Uten logo.xlsx” eller “Pris_Med logo.xlsx”

Pris uten logo

Pris med logo

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment