Firmaets filbibliotek kan inneholde forskjellige typer filer. Det kan være prisfiler, bildefiler og filer som inneholder informasjon til bruk i nedtrekksmenyer. Filformatene som kan lastes opp til filbiblioteket er pdf-, png-, jpg-, xlsx-, xls- og csv filer.
Nye filer kan legges til i firmaets filbibliotek på to måter.
1. Klikk på knappen ”Last opp fil” og velg filene som skal overføres.
2. Dra filene som skal lastes over til feltet til venstre for ”Last opp fil” knappen og slipp de der.

Filene som ligger i filbiblioteket kan hentes fram og brukes som variable data i en mal.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment