Ved å gruppere variabler oppnår man at en gruppe variabler kan trekkes sammen når de fylles ut. På denne måten ungås det det at produktet inneholder tomme linjer.

Variabelen er gruppert
Valg som styrer om en variabel er gruppert eller ikke. Når det velges at en variabel er gruppert vises to nye valg.

Variabelen er en startnode for gruppering
Valg som styrer om en variabel er startnode for en gruppering. Startnode for gruppering er startpunktet for en gruppering av variabler.

Nedtrekksmeny
Nedtrekksmenyen inneholder alle variabler i produktet. I nedtreksmenyen velges den variabelen du vil flytte ned til plasseringen for denne variablen hvis brukeren ikke registrerer en verdi i variabelen.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment