Pris og bestillinge inneholder valg og instillinger for prisberegningen. Prisen for et produkt kan defineres på to måter i Impleo Web. Den enkleste prismatrisen er å gi et produkt en fast stykkpris, men det er også mulig å koble produktet opp i mot en excelfil som kan inneholde differensierte priser ut i fra antallet som bestilles. Excel filen med priser kan ligge i globalt filbibliotek, kategoriens filbibliotek, kundens filbibliotek eller avdelingens fibibliotek. I og med at prisfilen kan ligge i flere filbibliotek kan man opperere med tilpassede priser på flere nivåer. Impleo Web søker etter priser filer i denne rekkefølgen: avdeling – kunde – kategori – globalt.

Baser prisberegningen på det totale antall av samme produkt
Valg som styrer om prisen skal beregnes ut i fra det totale antallet av samme produkt på en ordre, eller om prisen skal beregnes ut i fra antall bestilt pr ordrelinje i orderen.
Det er også mulig å beregne prisen på det totale antallet bestilt innenfor en produktgruppe. Dette oppnås ved å registrere et “eksternt varenummer” for produktet i tillegg til dette valget, det eksterne varenummeret skal være likt for alle produkter i produktgruppen.

Vis enhetspris
Valg som styrer om enhetsprisen pr eksemplar av produktet skal regnes ut og vises for kunden.

Prisbeskrivelse/betingelser
Felt for registrering av produktets prisbeskrivelse og/eller betingelser. Prisbeskrivelse/betingelser vises under prisen.

Excelfil for prisberegning
Felt for registrering av filnavnet på excelfilen som inneholder prisopplysningene. Filnavnet som registreres her må inneholde filendelsen også eks. ”minprisfil.xlsx”. Oppbyggingen av selve excelfilen forklares i underkapittelet ”Oppbygging av prisfil”

Fast stykkpris
Felt for registrering av fast stykkpris for produktet.

Oppstartskostnad
Felt for registrering av produktets oppsatartskostnad.

Leveranseinformasjon/betingelser
Felt for registrering av produktets leveranseinformasjon og/eller betingelser.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment